GE-720-1VO+1VO-D

 

 Cijene sastavljenih kuhinjskih elemenata:

  Klikom na dekor fronte i korpusa otvorit Ćete izbor ponuđenih boja.

GE - 720 - 1VO+1VO -  D        Korpus sa dvije police i dvoja podizna vrata (dekor)
                                              v - 720    d - 350
Širina Korpus Fronta
Jednobojna Drvni dekor Visoki sjaj Acryl visoki sjaj
400 Bijeli   8195,82  828,67  860,00  910,02 
 Dekor          
500 Bijeli   846,74  857,80  896,61  960,93 
 Dekor          
600 Bijeli   886,28  899,54  945,83  1.024,46 
 Dekor          
700 Bijeli   913,20  928,68  982,45  1.075,37 
 Dekor          
800 Bijeli   982,81  1.000,50  1.061,75  1.168,97 
 Dekor          
900 Bijeli   964,37  984,27  1.053,00  1.173,52 
 Dekor          
1000 Bijeli   1.010,94  1.033,05  1.109,26  1.244,09 
 Dekor          

 *cijene su izražene u kunama sa PDV-om