DEP-1L

 

 Cijene sastavljenih kuhinjskih elemenata:

  Klikom na dekor fronte i korpusa otvorit Ćete izbor ponuđenih boja.

 DEP - 1L        Korpus za pećnicu s jednom ladicom   v - 720    d - 570
Širina Korpus Fronta
Jednobojna Drvni dekor Visoki sjaj Acryl visoki sjaj
600 Bijeli   696,66  741,31  756,37  767,49 
 Dekor          

 *cijene su izražene u kunama sa PDV-om